Cynllun Chwarae OOPS

Amdanom ni

Cynigir wps yn gyntaf i'r plant sy'n mynychu Ysgol Oakleigh ac Acorn. Rydym yn rhedeg am 14 diwrnod y flwyddyn, 4 diwrnod yn ystod gwyliau'r gwanwyn ym mis Ebrill a 10 diwrnod yn ystod gwyliau'r haf. Y gost am Wps yw £ 87.50 y plentyn y dydd.

Gall teuluoedd â phlant cymwys wneud cais i Gwyliau Byr am gyllid ar gyfer Wps. Os byddwch chi'n llwyddiannus, bydd y teuluoedd yn talu £ 17.50 y dydd gyda Gwyliau Byr yn talu'r gweddill. I wneud cais am seibiannau byr, llenwch y ffurflen gais ar-lein a geir ar wefan seibiannau byr Barnet.

Mae gennym 52 o leoedd y dydd ar gael. Rydyn ni'n mwynhau gweithgareddau fel celf a chrefft, chwarae meddal, archwilio synhwyraidd, cyfathrebu, chwaraeon, coginio, cerddoriaeth a llawer mwy.

Ar hyn o bryd, nid oes cludiant i Wps. Os na allwch gyrchu'r cynllun chwarae am y rheswm hwn, e-bostiwch Lorraine yn lorraine.ferris@oakleigh.barnet.sch.uk  fel y gallwn drafod yr opsiynau a allai fod ar gael.