תאריכי בית ספר 2021

הקיץ 2021

יום שני 19 באפריל ילדים בפנים
יום שני 3 במאי יום מאי
יום שישי 28 מאי הקדנציה מסתיימת
מחצית קדנציה: 31 במאי עד 4 ביוני
יום שני 7 יוני ילדים בפנים
יום שישי 23 ביולי הקדנציה מסתיימת

 

סתיו 2021

יום רביעי 1 ספטמבר יום הבלעה
יום חמישי 2 ספטמבר יום הבלעה
יום שישי 3 ספטמבר יום הבלעה
יום שני 6 בספטמבר ילדים בפנים
יום חמישי 21 אוקטובר הקדנציה מסתיימת
יום שישי 22 באוקטובר יום הבלעה
מחצית קדנציה: 25 - 29 באוקטובר
יום שני 1 נובמבר ילדים בפנים
יום שישי 17 בדצמבר הקדנציה מסתיימת

האביב 2022

יום שלישי 4 ינואר יום הבלעה
יום רביעי 5 ינואר יום הבלעה
יום חמישי 6 ינואר ילדים בפנים
יום שישי 11 בפברואר הקדנציה מסתיימת
מחצית קדנציה: 14 - 18 בפברואר
יום שני 21 פברואר ילדים בפנים
יום שישי 1 באפריל הקדנציה מסתיימת