Soo xaadiri

Ujeedadayada Oakleigh ayaa ah in dhammaan ardayda ay u shaqeeyaan sidii xaadir buuxa looga dhigi lahaa.

Waxaan uqaadaneynaa kaqeyb gal si aad uqurux badan maadaama aan ognahay in caruurta dhigata iskuulka ay horumar aad u wanaagsan sameynayaan

Haddii cunuggaagu uusan dhigin iskuulka sabab kasta ha noqotee fadlan raac tilmaamaha hoose.

Fasaxyada waqtiga ku jira
Dugsiga hagista sharciga ah ma bixin karo fasax fasax. Fadlan ha ballansan ciidaha waqtiga waqtiga. Carruurtu waxay leeyihiin 13 toddobaad oo fasax ah sannad walba dugsiga. Haddii ay jiraan duruufo aan caadi ahayn oo aad u baahan tahay inaad ballansatid fasax ama aad waddanka ka baxdo waqtiga loo qabtay, fadlan la xiriir maamulaha dugsiga, adigoo adeegsanaya foomka hoose.

Maxaa la sameeyaa

  • Fadlan si toos ah ula xiriir dugsiga ka hor 9-ka subaxnimo maalin kasta si aad u soo sheegto maqnaanshaha adigoo siinaya sababta maqnaanshaha. Fadlan riix 0 xafiiska dugsiga iyo haddii aysan jirin cid diyaar u ah inay wicitaankaaga qabato waxaad ka tagi kartaa fariin 24 saacadood maalintii
  • Waxa kale oo aad u gudbin kartaa dugsiga farriimaha ku saabsan imaatinka ilmahaaga adoo adeegsanaya baska la raacayo ama darawalka laakiin aad ayey mashquul ugu tahay dugsiga subaxnimadii waxaana laga yaabaa inaan farriinta la siin.
  • Fadlan u soo dir wixii waraaqo ah ee ballan caafimaad ama kaarar ah ee aad la geysatid ilmahaaga. Waxaan qaadaneynaa nuqul oo dib ayaan kuugu soo celin doonaa asalka.
  • Haddii ilmahaagu ballan leeyahay maalintii waa inuu weli dhigtaa dugsiga ballanta ka hor ama ka dib.
Halkan guji Codsiga Fasax Gaarka ah ee Maqnaanshaha