Tungkol sa Amin

pagpapakilala

Ang Oakleigh School at The Early Years Intervention Center para sa mga batang may edad na 2 - 11 taong may matinding paghihirap sa pag-aaral at kumplikadong pangangailangan. Ang populasyon ay may kasamang mga batang may karagdagang mga pangangailangan, tulad ng pisikal o pandama, at ilang mga bata sa Autism Spectrum.

Lumibot sa virtual sa Oakleigh School

admissions

Ang mga bata na dumarating sa paaralan ng Oakleigh ay mayroong Plano sa Edukasyon, Pangkalusugan at Pangangalaga kung saan pinangalanan ng Lokal na Awtoridad ang aming paaralan. Upang ayusin ang isang pagbisita, mangyaring tawagan ang tanggapan ng paaralan sa 0208 3685336, pagpipilian 0. Mangyaring tingnan ang aming Pagtanggap Patakaran.

Para sa pagpasok ng Acorn mangyaring tingnan ang aming Mga unang taon seksyon

Organisasyon sa Paaralan

Nagbibigay ang Oakleigh School para sa mga bata na mayroong matindi at kumplikadong mga paghihirap sa pag-aaral. Ang mga klase ay nakaayos sa loob ng mga pangunahing yugto (sa mga pambihirang pangyayari na maaaring magbago ito) at ang mga bata ay pinangkat upang makapaghatid ng mga natitirang diskarte sa pagtuturo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Ang Oakleigh ay may isang malaking tauhan ng kawani na binubuo ng mga dalubhasa at nakatuon na mga guro, mga katulong sa suporta sa pag-aaral, mga superbisor sa oras ng pagkain, tagapamahala ng site, kawani ng administratibo at suporta sa ICT na buong suportado ng isang hanay ng iba pang mga propesyonal (tingnan ang Therapists at Health, Family Support Team). Ang pangkat ng multidisiplinaryong lahat ay nagtutulungan upang matiyak na ang pinakamagandang kinalabasan ay natutugunan para sa lahat ng ating mga anak.

TINGNAN DIN:

Pagsasama

Ang mga bata ay maaaring bisitahin ang lokal na paaralan na suportado ng kawani ng Oakleigh at tinatanggap din namin ang aming pangunahing mga kapantay sa paaralan para sa mga positibong pagkakataon na isama sa mas malawak na pamayanan.