Bizim Ethos

Oakleigh Okulu ve İlk Yıllar Müdahale Merkezi'nin Misyonu

O akleigh olumlu ve 'yapabilir' tutumuna sahip

A Lways güçlü yönlere dayanır ve başarıları tanır

K çeşitli kültürlerimizin, değerlerimizin ve geçmişimizin yalın ve kutlanması

L öğrenci sesi istenebilir

E teşvik bağımsızlık ve yaşam becerileri

I daha geniş bir toplulukta kurumsal öğrenme

G Çocukları teşvik edici ve ilgi çekici derslere ive

H kaliteli oyun fırsatları

A n açık kapı politikası ve ailelerle ortaklık

N güvende ve güvende hissetmek yoluyla işkence etmek

D güven geliştirmek

E Topluluğumuzdaki herkes saygı duyulur ve desteklenir

Y zorlu ve anlamlı bir bireyselleştirilmiş müfredatla öğrenme kulakları

I erken müdahale ile bireysel öğrenme çıktıları

C Her şeyden önce aleyhte olma